HORIZON

horizon.jpg

Huile sur toile

97 x 130 cm

3200 euros